Adoració dels Reis. Retaule d'Arenys de Mar

DESCRIPCIÓ
DEL
RETAULE

Presentació de Jesus al Temple. Retaule d'Arenys de Mar

Descripció de dalt a baix.
La part més alta del coronament del retaule la presideix el Pare Etern, amb dos àngels a cada costat que sostenen el ceptre de la Divina Majestat i l’esfera del món. Seguidament, a nivell inferior, la Fe, a l’esquerra, representada per una matrona que sosté un calze i una creu i, a la dreta, l’Esperança, que sosté una àncora.

El Pare Etern. Retaule d'Arenys de Mar
El bancal següent mostra quatre àngels, repartits simètricament en una balustrada. Els dos centrals duen a la mà una palma cada u. Quan als dels extrems, el de la dreta sosté una branca de llorer, i el de l’esquerra, de roure.
A sota, hi ha un cambrilet amb la imatge de Sant Zenon, patró de la vila d’Arenys de Mar, vestit de soldat romà, però amb pentinat, bigoti i pera, tal com l’escultor veia en els militars del seu temps. A nivell més inferior, d’esquerra a dreta, una fornícula amb la imatge de Sant Pere, un gran medalló amb un relleu representant la Visitació, un altre que representa l’Adoració dels Mags, i una altra fornícula, aquesta amb la imatge de Sant Pau. Sant Zenon. Reataule d'Arenys de Mar
Sant Pau Segueix un bancal on, d’esquerra a dreta, hi ha un àngel que, sostenint una torre, representa la Fortalesa; un altre, amb un gran gerro, com a símbol de la Temperança; dos àngels més en funció del cambril, com explicarem després; un altre, amb gest d’imposar silenci, representa la Prudència i, a l’extrem, un darrer àngel, que sosté un mirall de tocador dels de la primera etapa del barroc, significant speculum justitiae.
Al centre, en lloc preferent, el gran cambril de la Mare de Déu. El seu interior és una magnífica obra de talla, en el qual, en el primer projecte, es volia posar un altar per celebrar-hi missa, però que després, en haver donat més volum a la imatge de Maria, es deixà córrer. La Mare de Déu puja al cel, sortida directament de la tomba i envoltada d’àngels. Es còpia exacte d’un dels famosos gravats de Carlo Maratta. Imatge de la Mare de Deu de l'Assumpció
Vista del Retaule d'Arenys de Mar Continuant de dalt a baix, al nivell següent, Hi ha una fornícula amb Sant Josep, un medalló amb un relleu de la presentació de la Mare de Déu en el Temple, un altre que representa la Nativitat de Maria i una segona fornícula amb la imatge de Sant Francesc de Paula.
En lloc preeminent, al bancal inferior del retaule, hi ha un magnífic manifestador, d’interior bellament esculturat i daurat, amb dos àngels en actitud d’adoració a cada costat del peu on es col·loca la custòdia. Aquest manifestador és el centre d’atracció del retaule, en funció del culte preferent a l’Eucaristia. A l’exterior, al capdamunt del manifestador, un àngel sosté una bandera porpra, car de color porpra era l’antiga senyera de la Vila d’Arenys de Vista del Retaule. El Manifestador.
Mar, com també és d’aquest color la que en el mateix retaule duu la imatge de Sant Zenon. Aquest manifestador el clouen unes portes on hi ha pintada l’Anunciació de l’Àngel a Maria. Es una bellíssima obra d’inicis del segle XVIII, feta per pintor desconegut, però inspirada en un gravat de Carlo Maratta.
Medalló amb alts relleus A manera de predel·la, al bancal inferior, quatre medallons amb alts relleus representen escenes de la Passió de Jesucrist: l’Assotament, l’oració a l’hort, el Camí de la Creu i la Corona d’Espines.
Els grans plafons daurats de les parets del prebisteri, a banda i banda del retaule, són obra de molt inferior qualitat, feta a les darreries del segle XVIII, quan es suprimiren les sagristies laterals.

Text de J.M. Pons i Guri

IniciMés Fotografies